top of page

Om Oss

Remoto Solutions ble startet i 2020 da pandemien brøt ut, vi så et stort behov for fjernsupport da verden var nedstengt og det å møte fysisk ble vanskelig. Det å være lett tilgjengelig og kunne samarbeide eksternt ble viktig for å tilpasse seg.

Remoto Solutions er et visuelt assistanseverktøy på mobil/smartbriller med videostrømming og veiledningsverktøy som gjør det mulig for bedrifter å raskt og nøyaktig utføre instruksjoner, veiledning og inspeksjoner uten å sende en ekspert til stedet. I dag er løsningen mest brukt på inspeksjoner/service av maskiner og veiledning/support ut mot kunder.

Hensikten med løsningen er å hjelpe kunder raskere når noe går galt, for eksempel visst en maskin viser en feilkode, ikke fungerer som den skal, eller rett og slett ikke starter. I stedet for å måtte gå gjennom prosessen med å foreta et serviceanrop, gjøre en avtale, vente på at en tekniker skal sendes ut og reise til stedet, kan kunden umiddelbart få kontakt med en ekspert gjennom "Remoto Solutions". Kunden får sendt en link på sms og kan sammen med ekspert finne ut hva som er feilen og iverksette tiltak for å løse problemet. 

bottom of page